Denisa Zajacová

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Keď vek je len číslo - Vystúpenie v Českej Třebovej očami jednej seniorky.

FS Senior Jánošík, ako samostatné občianske združenie, vznikol pred rokom. Začínali sme úplne od základov, bez krojov a financií. Zvažovali sme, či to má význam.... Zhodli sme sa však všetci, že tancujeme preto, lebo máme folklór radi a sme super partia. Tak sme si povedali, že sa budeme stretávať a tancovať len tak pre radosť. No ponuky na vystúpenia prichádzali... vďaka našim zlatým a šikovným krojárkam sme vyskladali kroj, ktorý sme si vyfinancovali sami. My ho voláme „lentilkový“, hrá totiž všetkými farbami  Oprášili sme starý tanec „Za dedinou“, ktorý sme mnohí tancovali ešte za čias minulého storočia. Stretli sme úžasných ľudí, ktorí nám fandili a podporovali či finančne, pomocou alebo len tak milým slovom.
Denisa Zajacová | 07 Aug 2023
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah