Pranostiky

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

23. 4. Vojtech

23. 4. VOJTECH
Svätý Vojtech, patrón Česka, Poľska a Uhorska. Narodil sa okolo roku 957. Je to meno čisto slovanské. Vojtech Slavníkovec dostal toto meno pri birmovaní od magdeburského biskupa rovnakého mena. Patrí k najvýznamnejším postavám českých ranných dejín. Vojtech ako misionár išiel k pohanským Prusom a tam ho 23. apríla 997 zavraždili.

24.4. Juraj

24. 4. JURAJ
Svätý Juraj, patrón vojakov, zbrojárov, jazdcov, rytierskych rádov, roľníkov a junákov, opatrovateľov a chovateľov koní, sedlárov, malomocných, skautov, debnárov, artistov. Pochádzal pravdepodobne z Kapadócie. (dnešné východné Turecko) Už od detstva bol vychovávaný ako kresťan. Neskôr sa stal vojakom (vysokým dôstojníkom rímskych légií), a keď sa prezradilo, že je kresťan, koncom 3. storočia postúpil mučenícku smrť v Lydde v Palestíne. Úcta k nemu sa rýchlo rozšírila a jeho meno patrilo medzi najrozšírenejšie krstné mená. V roku 1970 bol Juraj zaradený medzi svätcov, ktorých existencia je sporná.

19. 3. Jozef

Svätý Jozef, patrón cirkvi, tesárov, stolárov, drevorubačov, kolárov, truhlárov, colníkov, robotníkov, ochranca rodiny. Bol potomkom kráľa Dávida, ženíchom Panny Márie a hlavou Svätej rodiny. V roku 1621 podľa nariadenia pápeža XV. aj sviatok svätého Jozefa patril medzi prikázané sviatky.
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah