24.4. Juraj

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

24.4. Juraj

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Pranostiky · Nedeľa 05 Maj 2024
Svätý Juraj, patrón vojakov, zbrojárov, jazdcov, rytierskych rádov, roľníkov a junákov, opatrovateľov a chovateľov koní, sedlárov, malomocných, skautov, debnárov, artistov. Pochádzal pravdepodobne z Kapadócie. (dnešné východné Turecko) Už od detstva bol vychovávaný ako kresťan. Neskôr sa stal vojakom (vysokým dôstojníkom rímskych légií), a keď sa prezradilo, že je kresťan, koncom 3. storočia postúpil mučenícku smrť v Lydde v Palestíne. Úcta k nemu sa rýchlo rozšírila a jeho meno patrilo medzi najrozšírenejšie krstné mená. V roku 1970 bol Juraj zaradený medzi svätcov, ktorých existencia je sporná.
 
Ak hrmí pred Jurajom, bude snežiť po ňom.
 
Ak pršalo pred Jurajom, bude po ňom ešte viac.
 
Ako dlho žaba pred Jurajom kričí, tak dlho po ňom mlčí.
 
Čo do Ďura narastie, to po Ďure skape.
 
Deň za dňom, príde Ďurov deň.
 
Hrozno pred Ďurom výndené nebýva do sudov kladené.
 
Koľko dní pred Jurajom búrka, toľko dní budú po Jurajovi ešte mrazy.
 
Pred Jurajom niet tepla, pred pôrodom niet brata.
 
 
Úkazy a odkazy
 
Také množstvo pesimistických pranostík v inom dni v roku ani nenájdeme! Prečo sa práve tento dátum považuje za výrazný zvrat v počasí? Nemeckí meteorológovia skúmali návraty zimy v jarom období a zistili, že okrem marcovej zimy sa ja v apríli veľmi často vyskytujú dve ďalšie studené obdobia. Prvé býva okolo 9. apríla a druhé po 20. apríli. Ak pridáme časový rozdiel medzi Nemeckom a naším územím, tak k ochladeniu veľmi často dochádza práve na Juraja alebo okolo Juraja, čo pre prírodu vždy znamenalo pohromu. Ale potom sa počasie rýchlo zlepšuje a nastupuje krátke obdobie pekného počasia, tzv. jar svätého Juraja, a to s asi 60-percentnou pravdepodobnosťou.

 
Ak prší na Ďura, bude ovos, kedy ho na skalu zasial.
 
Kukučka má prvý raz zakukať.
 
Na Ďura každá kvapka hodná je dukáta.
 
Na ďura koreň sa búra.
 
Na Ďura tráva zo zeme beží.
 
Ak sa na svätého Juraja schová vrana do žita, dobrá úroda k nám zavíta.
 
Dzur – kravy dur!
 
Ďura šickych s chyži do poľa vyháňa.
 
Ďurova kvapka hodná je dukáta, lebo v ten rok zemiaky aj na slamenej hŕbe narastú.
 
Konope siate pred Dzurom sú dobré.
 
Na Juraja zem sa otvára.
 
Na Juraja lastovičiek návrat do rodného kraja.
 
Na svätého Juraja odchádzajú zbojníci do hory.
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah