05/2024

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

23. 4. Vojtech

23. 4. VOJTECH
Svätý Vojtech, patrón Česka, Poľska a Uhorska. Narodil sa okolo roku 957. Je to meno čisto slovanské. Vojtech Slavníkovec dostal toto meno pri birmovaní od magdeburského biskupa rovnakého mena. Patrí k najvýznamnejším postavám českých ranných dejín. Vojtech ako misionár išiel k pohanským Prusom a tam ho 23. apríla 997 zavraždili.

24.4. Juraj

24. 4. JURAJ
Svätý Juraj, patrón vojakov, zbrojárov, jazdcov, rytierskych rádov, roľníkov a junákov, opatrovateľov a chovateľov koní, sedlárov, malomocných, skautov, debnárov, artistov. Pochádzal pravdepodobne z Kapadócie. (dnešné východné Turecko) Už od detstva bol vychovávaný ako kresťan. Neskôr sa stal vojakom (vysokým dôstojníkom rímskych légií), a keď sa prezradilo, že je kresťan, koncom 3. storočia postúpil mučenícku smrť v Lydde v Palestíne. Úcta k nemu sa rýchlo rozšírila a jeho meno patrilo medzi najrozšírenejšie krstné mená. V roku 1970 bol Juraj zaradený medzi svätcov, ktorých existencia je sporná.
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah