03/2024

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

19. 3. Jozef

Svätý Jozef, patrón cirkvi, tesárov, stolárov, drevorubačov, kolárov, truhlárov, colníkov, robotníkov, ochranca rodiny. Bol potomkom kráľa Dávida, ženíchom Panny Márie a hlavou Svätej rodiny. V roku 1621 podľa nariadenia pápeža XV. aj sviatok svätého Jozefa patril medzi prikázané sviatky.
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah