19. 3. Jozef

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

19. 3. Jozef

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Pranostiky · Utorok 19 Mar 2024
Svätý Jozef, patrón cirkvi, tesárov, stolárov, drevorubačov, kolárov, truhlárov, colníkov, robotníkov, ochranca rodiny. Bol potomkom kráľa Dávida, ženíchom Panny Márie a hlavou Svätej rodiny. V roku 1621 podľa nariadenia pápeža XV. aj sviatok svätého Jozefa patril medzi prikázané sviatky.

 
V roku 1955 pápež Pius XII. zasvätil Jozefovi aj osobitný robotnícky sviatok 1. máj.

 
 
Ak je na Jozefa mráz, bude hojne ovocia.
 
Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje, peknú k Veľkej noci chvíľu prorokuje.
 
Jozef mosty stavia, Ďuro do poľa vyháňa.
 
Keď je na Jozefa pekne, to zvestuje úrodný rok.
 
Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda.
 
Keď na Jozefa vietor fučí, aj týždeň potrvá.
 
Jozef s Marou zimu zajijú.
 
Jozef – základ jari.
 
Koľko dní pred Jozefom teplo, toľko po ňom zima.
 
Na Jozefa mroz, bude sena voz. A keď kvapka, bude babka.
 
V teplom vetríku svätý Jozef prosí, aby odnieslo škodlivé chrobáky a muchy.

 
 
Dobre vedieť

 
Rok 1713 ešte spadá do malej doby ľadovej, ako sa hovorí studenému obdobiu, ktoré sa začínalo prejavovať už v 13. storočí, ale najvýraznejšie bolo od 16. do 19. storočia. V tom čase sa ľuďom ťažko žilo. Bolo to obdobie vojen, epidémií, hladomoru a aj sa vo veľkom upaľovali čarodejnice, ako keby ony za také počasie mohli. Ako dobre, že žijeme v období globálneho otepľovania...


ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah