Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých.

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých.

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Články · Piatok 27 Okt 2023
Keď koncom októbra ubúdalo slnka, pribúdal chlad, skracoval sa deň a predlžovala noc, mnohí ľudia zosmutneli. Spomínali na svojich príbuzných, ktorí boli ďaleko, ale hlavne na tých, ktorí zomreli. Mysleli na rodičov a starých rodičov, s ktorými im bolo dobre a mali ich radi, matky si poplakali pri spomienke na svoje mŕtve deti. Ženy a dievky išli na cintorín očistiť jednoduché hroby, ktoré zarastala tráva. Trávu vykosili kosákom, burinu vytrhali a hrob obložili vetvičkami čačiny. Z cintorína však nesmeli nič odniesť a matky tam nemali prísť s malým dieťaťom, lebo by vraj ochorelo a zomrelo. Na začiatku novembra, keď nastal sviatok Všetkých svätých, Všechsvätých (1. november), a Sviatok dušičiek, podľa cirkevného kalendára Pamiatka zosnulých (2. novembra), išli na cintoríny celé rodiny. Kvety urobili ženy doma z krepového papiera. Potom ich poukladali okolo hrobu pomedzi zelené vetvičky, časom začali z kvetov robiť vence. Položili ich na hrob alebo zavesili na kríž a zapálili obyčajnú voskovú sviečku. Svetlo sviečky malo chrániť mŕtveho aj jeho živých príbuzných pred zlými silami. Pri hrobe rodičov a starých rodičov sa stretávala celá rodina. Všetci sa pri hrobe pomodlili a spomínali na tých, ktorí zomreli. Ak niekto mal hrob veľmi ďaleko, jeho príbuzní mu zapálili sviečku pri veľkom drevenom kríži, ktorý zvyčajne stál v strede cintorína.  ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah