Žatva a Dožinky – senné roboty

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Žatva a Dožinky – senné roboty

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Články · Štvrtok 28 Sep 2023
V čase po letnom slnovrate sa v Liptove začínali najkrajšie a najobľúbenejšie poľnohospodárske práce – kosenie a sušenie sena. So sennými robotami bolo spojené viac obyčají, zameraných na spevný repertoár, zábavné a odpočinkové formy  a aj stravovanie. Lúčne hospodárenie malo v Liptove dlhú tradíciu a predstavovalo významný hospodársky prínos pre gazdovstvo. V regióne bol rozšírený chov hovädzieho dobytka a oviec a povinnosťou každého gazdu bolo zabezpečiť dostatok krmovín a náletových drevín a aspoň raz ročne hnojili drveným maštaľným hnojom. Kosiť sa obvykle začínalo začiatkom júla, záležalo od počasia, ľudia vyčkávali, kým sa ustáli.
 
Veľkým gazdom chodili na žatvu pomáhať malí roľníci a bezzemkovia. Robili za obilie, podobne ako mlatci pri mlátení obilia. Veľké dožinkové slávnosti sa v Liptove nerobili. Gazdovia v rodinách sa pred žatvou pomodlili a poprosila pánaboha  o pomoc pri robotách. Po žatve zasa poďakovali za chlieb, ktorý dostali od pánaboha. Keď najatí ženci skončili u veľkého gazdu žatvu, uvili veniec z klasov, nastokli ho na hrable a išli vinšovať hospodárovi. Ten ich pohostil a dal aj pálenku.

Autor článku: Bc. Viktória Kozubová
ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah