Betlehemci

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Betlehemci

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Články · Štvrtok 28 Dec 2023
Už od Štedrého dňa chodievali mladí chlapci s prenosným betlehemom predvádzať hru o narodení Krista Pána. Patrične ustrojení s rekvizitami boli očakávanými hosťami vo vianočných domácnostiach. V betlehemskej hre účinkovalo päť osôb – Anjel, Bača, valasi Stacho, Fedor a tiež Kubo prezývaný starý pes. Anjel bol oblečený v bielom, na hlave mal veniec a v rukách niesol betlehem. Bača, Stacho a Fedor mali biele košele, súkenné nohavice a haleny, pastierske opasky, v rukách osekance alebo kyjaky, na hlave baranice alebo klobúky. Kubo predstavoval tiež pastiera, ale v hre mal pôsobiť ťažkopádne a humorne. Mal oblečený kožuch obrátený srsťou von, tvár začiernenú a na hlave zodratú baranicu. Po príchode k domu betlehemci zabúchali na dvere a spýtali sa domácich, či im dovolia predviesť hru. Ak dostali dovolenie, už v pitvore zaspievali:

 
„Pán Boh daj večer dobrý, veselý, tohto domu hospodárovi.“
 

Anjel vstúpil do izby prvý, osvetlený betlehem položili na stôl a zaspievali:

 
Sem, sem, kresťania, k jasličkám pána,
 
sem pospiechajte, kráľa vítajte.
 
Mária Panna porodila syna božieho,
 
veľmi pekného, v pustej maštaľke,
 
na holej slame. Glória!“
 
 

Hra pokračovala výstupmi jednotlivých osôb, ktoré sa čiastočne humorne a čiastočne vážne predstavovali a postupne prezentovali dej hry, spevom a rečou sprítomňovali udalosti na betlehemských pastvinách a v betlehemskej maštaľke.


ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah