Čepčenie nevesty.

FS SENIOR JÁNOŠÍK SVIT
Prejsť na obsah

Čepčenie nevesty.

FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
Uverejnený podľa Bc. Viktória Kozubová v Články · Utorok 26 Sep 2023
Po polnoci mladucha odišla s družicami, začalo sa čepčenie. Posadili ju na stolec, chodili okolo nej so sviečkami a spievali: Parta moja parta...“
 
Pri rozpletení vrkoča družica hovorila: „Sestrička milá, na stolci sedíš, ja ti to chcem vypliesť, čo vo vláskach nosíš. Slzami ti budem hlávku polievati, rukami ti budem vlásky rozpletati, Ako sa polieva stolistová ruža, tak sa od terajška pridržiavaj muža.“
 
Potom pristúpil k mladuche družba a pomocou vidličky jej zosňal veniec z hlavy a zavesil ho na klinec. Rušnice jej zakrútili vlasy pletenice do bielych stužiek a starejší  jej na hlavu založil čepiec. Mladý zať zobral už svoju ženu do tanca a družina spievala:
 
Keď som išla po vodičku briežkom, pripadla mi moja hlávka sniežkom.
 
Aký je to sniežik trvajúci, čo neskape na horúcom slnci.
 
Pozriže, Marienka, na tamten klinček, kde ti obesili tvoj zelený venček.
 
Pozri sa, Marienka hore do povaly, aby tvoje deti, čierne oči mali.
 
Nechytaj sa, Marka, nechytaj sa lônča, aby si nemala na takto rok dievča.
 
 
Mladucha si opásala bielu zásteru a z nej rozdávala poklony, tancovala so svadobčanmi. Postupne sa družina rozišla.

Autor článku: Bc. Viktória Kozubová


ÚDAJE
IČO: 54466041
Bankové spojenie: SLSP
Účet: SK75 0900 0000 0051 8971 8552
POŠTOVÁ  ADRESA
FS SENIOR Jánošík Svit o.z.
P.Jilemnického 298/12, 059 21 Svit
FS SENIOR Jánošík Svit
2024
Návrat na obsah